NIEUWS & TIPS

Interessante weetjes over cijferberoepers, nieuws én tips uit de sector.
Boekhouderstotaal.be houdt je op de hoogte!

Wat wil je weten?

Facturen verplicht in het Nederlands opstellen?

30/10/2017

                                                                    

Het Nederlands Taaldecreet is streng: facturen en andere wettelijk voorgeschreven documenten van een onderneming moeten in het Nederlands zijn opgesteld op straffe van nietigheid. Maar wat dan in geval van grensoverschrijdende handel? Het is duidelijk dat deze strenge verplichting een erstige belemmering kan betekenen in het kader van internationale handel.

Als gevolg van een arrest van het Europese Hof van Justitie werd dit strenge Nederlands Taaldecreet deze zomer echter aangepast. 

Ann Taghon van advocatenassoiciatie Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse vertelt in het magazine SoCompact van 10/9/2017 hierover het volgende:

"De aanpassing bestaat hierin dat is bepaald dat voor facturen gericht aan een natuurlijke persoon gevestigd in een van de EER-lidstaten of aan een onderneming met een exploitatiezetel gevestigd in een van de EER-lidstaten (België uitgezonderd), “bijkomend” een rechtsgeldige versie kan worden opgemaakt in een andere officiële EER-taal. Die andere officiële EER-taal moet door alle betrokken partijen begrepen worden.
Het gaat om een “bijkomende” rechtsgeldige versie. D.w.z. dat nog steeds een Nederlandstalige versie moet worden opgesteld. Als er een verschil bestaat tussen de Nederlandstalige versie en de anderstalige versie van de factuur, heeft de Nederlandstalige versie van het document voorrang.
Let erop dat de versoepeling enkel geldt in de Europeesrechtelijke context. Aan een factuur die is bestemd voor een partij in België, bv. in Wallonië of Brussel, of die een bestemming heeft buiten de EER mag wel een vertaling toegevoegd worden. Die heeft dan weliswaar niet het statuut van “rechtsgeldige versie”
."

Goed om weten dus, als u te maken heeft met niet-Nederlandstalige handelspartners in binnen- en/of buitenland!

 
Kantoren in de kijker

Eynatten Werner

Kerkplein 12
2650 Edegem

Specialisatie: Oprichting vennootschappe (...)Bexa

Tomveld 55
3700 TongerenVDV consultants

Ernest Van Dijckkaai 22 bus 2
2000 Antwerpen

Specialisatie: Onze doelgroep zijn o.a.  (...)


Nieuws & tips voor ondernemers

Schrijf nu in op onze nieuwsbrief


Schrijf inPartners

               


Hard werken voor iets waar we niets om geven noemen we stress. Hard werken voor iets waar we van houden noemen we passie.

- Simon Sinek -